LES TRES ENTITATS JURIDICS


1°/ El Comité Regional USEP Midi Pyrénées

Aquest comitè va ser creat el 26 d’abril de 1994 i cobreix la zona geogràfica de la regió administrativa Midi Pyrénées, formada per vuit departaments (provincies). El comitè manté relacions amb les diverses federacions esportives i es el lligam entre l’escola i l’esport federat i participa en els esdeveniments esportius nacionals de la USEP. Les activitats, tornejos regionals d’handbol, rugby, futbol i esports alternatius, es fan principalment en horari extraescolar. Aquest Comitè no està d’acord en l’especialització esportiva precoç i prefereix la pràctica de diverses activitats que comporta la vida associativa com la solidaritat i convivència. Conscients de l’importància de l’esport com a mitjà d’agermanament, desenvolupa actualment un politica d’intercanvis internacionals, principalment amb la UCEC de Catalunya.

2°/ El Comité Regional Languedoc-Roussillon

La regió de Llenguadoc Rosselló està formada per cinc provincies, que formen també l’Académie de Montpellier. Aquesta correspondència entre territoris permet al comitè regional USEP, agrupant a la vegada les persones responsables dels diferents territoris, funcionar de manera simple i coherent. Amb 39510 nens i nenes inscrits, ofereix a quasi un de cada cinc nens la possibilitat de continuar en horari lectiu i extraescolar, la pràctica de l’educació física en un ambient associatiu fet a la seva mida.

3°/ La UCEC de Catalunya


La Unió de Consells Esportius de Catalunya és l’organisme que aglutina, coordina i representa de manera unitària els 45 consells esportius de Catalunya. Creada l’any 1994, com una “associació esportiva privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenament per al compliment dels seus objectius i la defensa dels seus interessos”. D’aquesta manera, des d’una única seu s’aglutina la realitat esportiva del territori a través dels consells esportius i s’organitzen esdeveniments lúdics, esportius i formatius de caràcter intercomarcal, territorial o nacional.
Els programes de la UCEC - Els JEEC (Jocs Esportius Escolars de Catalunya). Programa que el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya encomana la seva execució i desenvolupament a la UCEC, a través d’un conveni signat. - Les Trobades lúdico esportives, d’inscripció oberta a tots els centres i entitats - Concurs cultural esportiu. - La formació continuada de tècnics, entrenadors, àrbitres i persones implicades en l’esport escolar. - Entrenant pares i mares. Amb l’objectiu d’aconseguir una bona educació en valors de l’esportista a través del seu entorn. - Concurs Joc Net. Campanya de sensibilització dels particiapants en els JEEC a través de la potenciació de valors com la responsabilitat, l’acceptació de normes, el respecte i la tolerància.