Desitjo fer full de preinscripcio trobada Pirineus Mediterrània:

Centre educatiu :
Municipi :
Adreça :
CP :
Pais :
Responsable del grup :
Telèfon(s) mòbil(s) de contacte :
Correu electrònic :
Dia d’arribada :
Hora d’arribada :
Dia de sortida :
Hora de sortida :
Nombre d’adults acompanyants :
Nombre d’alumnes participants :
Nombre de classes :
Nivell :

El centre educatiu CONEIX i ACCEPTA les normes de funcionament i horaris de l’activitat, que les dades aportades són certes i manifesta la seva voluntat de participar a la VIII Trobada Pirineus Mediterrània a Val Louron (65), del 8 al 12 de juny de 2015. Cal retornar aquest full d'inscripcio a l'adreça de correu electronic jeanclaudearnaud@free.fr abans del 15 de febrer del 2015.