El 20 de novembre, pot registrar-se per participar en 8ièmes regionals trobades Euromediterrània Pirineus!