PER QUÈ UNA ASSOCIACIÓ ?En un moment en què Europa és encara un concepte en construcció, en qual volem participar-hi. Creiem que a través de les nostres associacions, podem contribuir a aquest gran projecte que uneix als pobles en una concepció de ciutadania.
La USEP francesa i la UCEC catalana van signar, ara fa tres anys, un conveni de col.laboració, que està basat en diversos intercanvis de joves.
En concret, el juny de 2006 van participar 150 joves catalans en les trobades de la USEP, en els territoris de Llenguadoc-Rosselló, Midi Pyrénées, Picardie i Poitou Charentes.
La recent creació de l’Associació Pirineus-Meditrarrània, ens va donar la idea de crear una entitat que pogués agrupar les associacions esportives, que s’interessen pels nens i nenes de 6 a 11 anys i que viuen en aquesta zona.