Reunió 2008 del 10 al 14 juny

Jocs de l’Euro Regió
Port Leucate


Els Primers Jocs de l’Euro Regió USEP van tenir lloc a Port Leucate, a la ciutat de vacances les Carrats en dates compreses del 10 al 14 de juny del 2008.
El President de la U.S.E.P Nacional va obrir aquests jocs amb molt d’entusiasme en presència de la Representant de l’Euro Regió, el President de la I.S.C.A, el Representant de la U.C.E.C, el Vice- president del Consell Regional Languedoc-Roussillon, el Tinent Alcalde de Port Leucate, el President de la F.A.O.L i el seu Secretari General i els dos Presidents dels Comitès Regionals USEP Midi Pyrénées, i Languedoc-Roussillon.
En aquest esdeveniment hi van participar 16 escoles de les regions de Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées, Aquitaine, Romania, Alemanya, Catalunya ; amb un total de 500 alumnes i 100 adults.
Durant l’estada, es van proposar diverses activitats als infants, com activitats de platja, aquàtiques, culturals, tradicionals... entre altres.
Es va realitzar un seguit de debats sobre els valors i l’esport, on els alumnes que volguessin i ho desitgessin prenien la paraula per expressar la seva opinió, davant la resta de participants, dels diferents temes tractats.
Al final de cada dia, els diferents grups- classes donaven a conèixer els treballs, que havien preparat anteriorment, en representació a la cultura de la seva regió (danses, cançons...).
A la finalització d’aquestes vetllades es lliurava un record per cada grup- classe que hi va participar.
Aquests jocs de l’Euro Regió van concloure amb un acte de germanor cantant sota el sol i a l’aire lliure.